Trafikinfo

Här lägger vi upp information om trafiken när det blir speciella och längre trafikstörningar, exempelvis när vägar stängs ner under lite längre tid.

Avstängning E6 mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp 11 oktober – 25 oktober (beräknat)

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor är E6 avstängd helt i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Vägen stängs 20.00 på kvällen men framkomligheten kan vara begränsad tidigare eftersom mycket arbete kommer att behöva utföras inför avstängningen.

Mer information på trafikverkets hemsida.

Omledningar under perioden:
2018-06-15 Totalavstängning E4 Lund-Arlöv