Trafikinfo

Här lägger vi upp information om trafiken när det blir speciella och längre trafikstörningar, exempelvis när vägar stängs ner under lite längre tid.

E6 mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp är nu öppnad igen.