Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER RETRO FM

 1. Anställda på Retro FM, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Retro FM.
 2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
 3. Om inte annat anges ansvarar Retro FM inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 4. Retro FM står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/vinnarna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
 5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 7. Retro FM förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
 9. Retro FM är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, mejl eller brev.
 10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
 12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25:e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mejl eller telefon.
 14. Vid vinst med ett värde över 500 kronor fråntar Retro FM vinnaren rätten att deltaga i fler tävlingar under en period om 3 månader.
 15. Retro FM ansvarar inte om en konsert eller evenemang av någon anledning ställs in. Ersättning för biljetter som vunnits i någon av våra tävlingar utgår inte.